PLASEPROTECTIE.RO - PLASE PROTECTIE PROFESIONALE


CONDIŢII COMERCIALE
Termeni si conditii1. PĂRŢI CONTRACTANTE

1.1. Furnizor
DIDACTIC STUFF S.R.L. înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/12428/2007, cu sediu social la: București, Sector 6, Al. Țincani 3A, Bl. 823, Ap. 80, Cod plătitor TVA: RO22005238, cont bancar: RO11 BACX 0000 0001 4520 0001 - Unicredit Țiriac Bank. (denumit în cele ce urmează, "Furnizor")

1.2. Client
o persoană fizică sau persoană juridică ce plasează o comandă pentru bunuri către Furnizor printr-un formular de comandă (denumit în cele ce urmează, "Client") (Furnizorul şi Clientul sunt denumiţi, în cele ce urmează, în mod colectiv “Părţile”).


2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Un contract pentru furnizarea produselor (denumit în cele ce urmează „Contract“) este încheiat în momentul completării unei comenzi pe site-ul www.plaseprotectie.ro; acceptarea acestor termeni şi condiţii generale (denumite în cele ce urmează „GTC“) este o condiţie preliminară pentru încheierea contractului.

2.2. Contractul intră în vigoare în ziua transmiterii de Furnizor către Client a facturii proforme conținând deteliile referitoare la termenul de livrare și plată.


3. OBIECT ŞI DEFINIREA TERMENILOR DE BAZĂ

3.1. Obiectul Contractului este furnizarea produselor înscrise de Client în Formularul de Comandă.

3.2. Relaţia contractuală dintre Furnizor şi Client apare pe baza acestor GTC, iar aceste GTC definesc drepturile şi obligaţiile Părţilor şi relaţia lor împreună.

3.3. Relaţiile contractuale dintre Furnizor şi Client ce nu sunt definite în aceste GTC vor fi guvernate de sistemul juridic, în special de Codul Civil.

3.4. Definirea termenilor de bază

3.4.1.TERMEN DE LIVRARE - numărul de zile lucrătoare necesar pentru intrarea în posesia Clientului a produselor comandate.


3.4.1. Ziua de începere a TERMENULUI DE LIVRARE este ziua în care Clientul primește confirmarea înregistrării comenzii pentru produsele comandate.


4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

4.1. Clientul are dreptul de a utiliza produsele furnizate, conform indicațiilor de montaj.

4.2.Clientul are dreptul de a returna produsele care nu corespund specificațiilor în termen de 14 zile, cu recuperarea integrală a sumei achitate.

4.3. Conform solicitărilor Clientului, Furnizorul poate oferi informații cu privire la montajul și întreținerea produselor care fac obiectul contractului.5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

5.1. Furnizorul va asigura Clientului produsele comandate în parametrii cantitativi și calitativi specificați în comandă.

5.3. În cazul existenței unor neconcordanțe între parametrii specificați în comandă și cei ai produselor recepționate, Furnizorul are obligația de a remedia neconcordanța în termen de 10 zile lucrătoare calculate din ziua în care Clientul informează în scris Furnizorul.6.  METODA DE PLATĂ

6.1. Plata produselor comandate se face prin transfer bancar sau ramburs. Furnizorul își rezervă dreptul de a stabili modalitatea de plată.


7. CONDIŢII DE PLATĂ

7.1. Imediat ce Clientul completează formularul de comandă, o confirmare este trimisă automat către Client.

7.2. După confirmarea comenzii, Furnizorul și Clientul stabilesc, de comun acord modalitate de plată (prin virament, în termenul prevăzut în factura proformă, sau ramburs). .8. PREVEDERI FINALE

8.1. Furnizorul declară că acţionează în conformitate cu Legea nr. 101/2000 privind protejarea datelor personale şi amendarea anumitor acte de drept, aşa cum a fost modificată, spre exemplu, protejează datele personale ale Clientului împotriva utilizării necorespunzătoare şi nu le divulgă terţelor părţi. Datele personale pot fi utilizate de către Furnizor şi doar pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciului, comunicarea directă cu Clientul şi pentru obţinerea de statistici.

8.2. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste GTC; este obligat să informeze Clientul cu privire la acest lucru printr-o notificare afişată pe pagina de web.

ZjYxNjk0N